Lykiltölur

Rekstrarreikningur

  2019
2018
Eigin iðgjöld 16.208 m.kr.
15.648 m.kr.
Fjárfestingatekjur 2.945 m.kr.
1.817 m.kr.
Aðrar tekjur 29 m.kr.
51 m.kr.
Heildartekjur 19.182 m.kr.
17.516 m.kr.
    
Eigin tjón 13.543 m.kr.
13.136 m.kr.
Annar kostnaður 3.766 m.kr.
3.680 m.kr.
Heildargjöld 17.309 m.kr.
16.816 m.kr.
Hagnaður fyrir tekjuskatt 1.873 m.kr.
700 m.kr.
    
Tekjuskattur 7 m.kr.
0
Hagnaður ársins 1.866 m.kr.
701 m.kr.

Efnahagsreikningur

   31.12.201931.12.2018
Rekstrarfjármunir 279 m.kr.
325 m.kr.
Leiguréttindi 427 m.kr. 
Viðskiptavild og aðrar óefnislegar eignir 666 m.kr. 489 m.kr
Útlán 822 m.kr. 1.054 m.kr.
Verðbréf 28.015 m.kr.
26.438 m.kr.
Aðrar eignir 604 m.kr. 853 m.kr. 
Viðskiptakröfur 4.108 m.kr. 4.052 m.kr.
Handbært fé 6.433 m.kr.
1.444 m.kr.
Eignir samtals 41.354 m.kr.
34.651 m.kr.
    
Eigið fé samtals 17.351 m.kr.
13.303 m.kr.
    
Vátryggingaskuld 20.080 m.kr.
18.133 m.kr.
Aðrar skuldir 3.922 m.kr.
3.215 m.kr.
Eigið fé og skuldir samtals 41.354 m.kr.
34.651 m.kr.
    
Eigið tjónshlutfall 83,6%
83.9%
Kostnaðarhlutfall, vátryggingastarfsemi 18,3%
19,9%
Samsett hlutfall (eigið tjónshlutfall + kostnaðarhlutfall) 101,9%
103,8%
Eiginfjárhlutfall 42,0%
38,4%
Gjaldþolshlutfall 2,18x
1,74x